ANKIETA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Proszę o wypełnienie poniższego formularza

Imię

Nazwisko

Telefon do kontaktu

Email

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

ObywatelstwoCzy ma Pan/Pani prawo jazdy?

Preferowany czas pobytu

Doświadczenie pracy w Polsce

Doświadczenie pracy za granicą

Opiekowałem/-łam się osobami niesamodzielnymi łącznie przez:

Z czym miał/a pan/ pani do czynienia podczas pracy jako opiekun/-ka?
pole wielokrotnego wyboru zaznacz - kliknij kwadrat

Dorośli z upośledzeniem

Cukrzyca

Dzieci/młodzież z upośledzeniem

Nietrzymanie moczu

Wstawanie w nocy

Stały cewnik

Pacjenci leżący

Pampersy

Chory zakaźnie

Dieta

Osoba na wózku inwalidzkim

Odżywianie przez sondę

Parkinson

Rak

Alzheimer

Zawał serca

Demencja

Nadciśnienie

Paraliż

Złamania kości

Osteoporoza

Stwardnienie rozsiane

Czy byłby pan/ pani gotowy/-a podjąć opiekę nad 2 osobami?

Kim woli się pan/ pani opiekować?

Inne czynności z zakresu obowiązków domowych które możesz wykonywać?

Pielęgnacja ogrodu

Opieka nad zwierzętami domowymi

Informacje dodatkowe

Znajomość języka niemieckiego

A1 Rozumiem codzienne bardzo proste wyrażenia, mające na celu zaspokojenie określonych potrzeb. Mogę przedstawić siebie i innych, zadawać innym osobom pytania na ich temat - np. gdzie mieszkają, czym się zajmują, co wiedzą i potrafię odpowiedzieć na pytania tego rodzaju. Mogę przeprowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że osoba mówi wolno, wyraźnie i jest gotowa do pomocy.

A2 Rozumiem pojedyncze zdania i często używane słowa w obszarach bezpośredniego zainteresowania (np. proste informacje o sobie i rodzinie, informacje o zakupach, o bezpośrednim otoczeniu, o pracy). Umiem komunikować się w codziennych sytuacjach oraz nie sprawia mi trudności rozmowa na znane mi tematy

B1 Potrafią poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą wystąpić podczas pobytu w Niemczech. Mogę tworzyć prosty tekst na znany mi temat, rozumiem kontekst wypowiedzi

B2 Rozumiem główne idee złożonego tekstu oraz konkretnych i abstrakcyjnych tematów. Potrafię komunikować się spontanicznie i płynnie, normalnie rozmawiam z native speakerem bez wysiłku po obu stronach.

C1 Rozumiem szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznaję ukryte znaczenia. Mogę mówić płynnie i spontanicznie, bez zbyt oczywistego szukania odpowiednich słów i zwrotów. Mogę je elastycznie i skutecznie używać w życiu społecznym i biznesowym. Mogę tworzyć przejrzysty, dobrze skonstruowany, szczegółowy tekst na złożone tematy.

C2 Swobodnie czytam i rozmawiam w języku niemieckim. Potrafią podsumować informacje z różnych źródeł, w formie pisemnej i mówionej, przekształcając argumenty w spójną prezentację. Potrafię spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie rozróżniać subtelne niuanse znaczenia nawet w bardziej złożonych sytuacjach.