Jakie są potrzeby seniora?

Seniorzy mimo swojego wieku nadal mają potrzeby, zarówno te podstawowe, jak i potrzeby wyższe. Warto również dbać o ich samorealizację. Jaki udział ma w tym opiekun osoby starszej? Jakie są potrzeby seniora? Odpowiadamy!

Spis treści:

  • Podstawowe potrzeby seniora
  • Wyższe potrzeby seniora
  • Samorealizacja osoby starszej

Z tego wpisu dowiesz się, jakie są podstawowe i wyższe potrzeby seniora, a także poznasz potrzebę samorealizacji osoby starszej.

Podstawowe potrzeby seniora

Niezbędne do życia jest zaspokojenie podstawowych potrzeb. To one odpowiadają za funkcjonowanie organizmu. Jako opiekun osoby starszej trzeba zwracać szczególną uwagę właśnie na potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa oraz potrzebę społeczną, która w życiu seniora należy to potrzeb podstawowych. Potrzeby fizjologiczne to podstawowe czynności, takie jak higiena, picie, jedzenie, wydalanie oraz potrzeba ciepła. W pełni sprawni seniorzy mogą sami zadbać o swoje podstawowe potrzeby lub z niewielką pomocą opiekuna. Natomiast, gdy osoby starsze są poważnie chore lub niepełnosprawne, to działanie na rzecz tych potrzeb przechodzi na opiekuna. Potrzeba bezpieczeństwa polega na zapewnieniu osobie starszej odpowiedniej opieki. Z wiekiem pogarsza się kondycja fizyczna i zdrowie, dlatego seniorzy potrzebują pomocy. Mogą obawiać się, że nie będzie miał im, kto pomóc w przypadku wypadku lub nagłej choroby, dlatego opiekun musi zapewnić seniora o swojej pomocy w każdej sytuacji. Potrzeby społeczne seniora to między innymi przynależność, szacunek, uznanie i przydatność. Osoby starsze, które nie mają spełnionych tych potrzeb, mogą czuć się osamotnione i odrzucone, a to może niestety prowadzić do zaburzeń depresyjnych. Zapewnienie spełnienia tych potrzeb u seniora wpływa pozytywnie na jego zdrowie psychiczne i samopoczucie. Aby spełnić te potrzeby, należy zadbać, aby senior utrzymywał kontakty społeczne oraz poznawał nowe osoby. Ponadto opiekun powinien zapewniać swoje towarzystwo, jako rozrywkę oraz włączać osobę starszą w swoje obowiązki.

Wyższe potrzeby seniora

Seniorzy poza potrzebami podstawowymi, mają także potrzeby wyższe. Należą do nich potrzeby poznawcze, estetyczne i duchowe. Te potrzeby odpowiadają za dobre samopoczucie seniora i nie mogą być ignorowane przez opiekuna. Potrzeby poznawcze u osób starszych, to przede wszystkim rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Są to zajęcia, takie jak czytanie książek, oglądanie programów kulturowych lub muzycznych, rozwiązywanie quizów i tym podobne. Potrzeby estetyczne to oczywiście ładne otoczenie, ale także samopoczucie seniora. Osoby starsze mimo wieku powinny ładnie wyglądać, więc wskazane są wizyty u fryzjera lub kosmetyczki, a w ramach wolnego czasu chodzenie do teatru lub kina. Poza tym opiekun powinien dbać o przestrzeń, w której przebywa senior, by była ona estetyczna i schludna. Potrzeby duchowe u osób starszych często są dużo większe niż wcześniej. Seniorzy w znaczącym stopniu chcą uczestniczyć w życiu kościoła, czy inne stowarzyszenia duchowego. Opiekun nie powinien tych potrzeb ograniczać.

Samorealizacja osoby starszej

Osoby starsze często mają poczucie, że ich życie stało się jałowe. Dlatego warto zadbać, by rozwijali dalej swoje pasje i utrzymywali znajomości. Samorealizacja zapewnia seniorom poczucie wartości i nadaje nowy sens ich życiu na emeryturze. Warto, by opiekun osoby starszej dbał o stały rozwój, regularne hobby i dostęp do źródeł wiedzy i rozrywki.