Klauzula informacyjna

dla kandydata/kandydatki na opiekuna osób starszych w Alinea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Administratorem udostępnionych przez Ciebie Danych Osobowych jest Alinea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Jasnogórska 9/320A. Główną działalnością Alinea Sp. z o.o. jest świadczenie usług opieki oraz oferowanie pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Z Administratorem Danych Osobowych możesz skontaktować się listownie (Alinea Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9/320 a, 44-100 Gliwice). mailowo (biuro@alinea.net.pl) lub telefonicznie (+48 507 03 34 35).
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie, gdy mamy do tego prawo np. na podstawie Twojej zgody lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków określonych w przepisach. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim nam zostały udostępnione oraz tylko do celów w jakich zostały udostępnione.
  • Jeśli udostępniłeś/udostępniłaś nam swoje dane osobowe by wziąć udział w rekrutacji jaką prowadzimy, Twoje dane będą przetwarzane tylko w tym celu. Jeśli nawiążesz z nami następnie umowę współpracy, Twoje dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji tej umowy.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  • Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą zawsze możesz wycofać. Wtedy jednak nie będziemy mogli dalej ze sobą współpracować. Pamiętaj również o tym, że po zakończeniu współpracy musimy jeszcze przez pewien czas, wymagany przepisami prawa, przechowywać Twoje dane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody. Zgodę możesz wycofać w ten sam sposób w jaki jej udzieliłeś/ udzieliłaś, np. mailowo (biuro@alinea.net.pl), listownie (na adres Alinea Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9/320 a, 44-100 Gliwice).
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.